• Dane Kontaktowe

Usługi Geologiczne w Sosnowcu i okolicach

Specjalizujemy się w pracach z zakresu Geologii. W naszej ofercie mamy między innymi:

 • Projekty i dokumentacje geologiczne, geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne
 • Dozory geologiczne i technologiczne
 • Badania zagęszczeń nasypów
 • Sondowanie gruntów
 • Wykonywanie badań podłoża płytą VSS
 • Wykonywanie prac geodezyjnych
 • Obserwacja i kontrola otworów wiertniczych i studziennych przy pomocy mikrokamery z zapisem video.
 • Wykrywanie i lokalizacja kawern w górotworze związanych z działalnością górniczą i zjawiskami krasowymi, które mogą
  powodować nieciągłe odkształcenia w poziomie terenu,
 • Określanie depozycji warstw wodonośnych
 • Wyznaczanie głębokości osadzania się podłoża gruntowego
 • Określenie agresywności podłoża w stosunku do rurociągów żeliwnych i stalowych zgodnie z obowiązującymi normami,
 • Wyznaczanie tras infrastruktury podziemnej (kable, rurociągi)

Wykonujemy specjalistyczne prace z zakresu geologii. W przypadku zainteresowania naszymi pracami prosimy o kontakt.

Masz pytania?