Realna pomoc dla Afryki

Podczas gdy kolejne kraje rozwijają się i mogą pochwalić się nowymi osiągnięciami w różnych dziedzinach, Afryka wciąż potrzebuje naszej pomocy. To region na świecie, który wciąż boryka się z tak podstawowymi problemami, jak ograniczony dostęp do wody pitnej, pożywienia, pomocy medycznej i oświaty. Najbardziej potrzebującymi regionami są Kamerun i Czad. Statystyki są zatrważające, jednak nie obrazują tego, co dane jest zobaczyć na własne oczy. Przy okazji prowadzenia działalności biznesowej w różnych krajach Afryki, osobiście doświadczyliśmy tego, o czym inni czytają smutne nagłówki. Chcemy i mamy możliwości realnej pomocy najbiedniejszym regionom – możesz nam w tym pomóc!

Pomagamy Afryce - dołącz do nas!

Afryka to nie tylko sawanna i pustynie, znane z katalogów biur podróży. Ten kontynent ma także drugą twarz: tę, która powoduje, że na chwilę zatrzymujemy się bez słów. Nie sposób bowiem skomentować tego, w jakich warunkach ludzie tam żyją. Miejscowa ludność żyje w warunkach skrajnego ubóstwa, bez dostępu do podstawowych dóbr, jakimi jest żywność, pomoc medyczna czy edukacja. 

Szczególnej pomocy wymagają właśnie dzieci i system oświaty. Możemy realnie pomóc w tym, by afrykańskie dzieci miały dostęp do edukacji na wyższym poziomie. Planujemy wdrożyć program współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi w Afryce i Polsce. Jednym z założeń jest to, by dzieci mogły wymieniać się doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem. Na ten moment wspieramy lokalne szkoły w zakresie ich doposażania w niezbędne materiały: przybory szkolne, jak zeszyty, ołówki i akcesoria do pisania. 

To jednak kropla w ogromnym morzu potrzeb. Możesz jednak pomóc: zarówno nam w pomaganiu, jak i realnie dzieciom! Drugim krokiem realnej pomocy jest plan sprowadzania towarów z Afryki z zamiarem sprzedaży w Polsce. Zysk miałby być przekazywany jako wsparcie dla szkół i dzieci. 

Potrzeb jest więcej niż rąk do pomocy. Przyda się więc każda dodatkowa para. Zachęcamy do współpracy w zakresie pomocy!

Christabel Yenmole

Koordynatorka projektu Geo-Africa w Duali

Pracuje w katolickim collegu św. Cecylii w Duali (Kamerun), należącym do kongregacji Sióstr Świętej Rodziny.

Dołącz do nas! Razem możemy pomóc dzieciom w Afryce

Poszukujemy partnerów do współpracy w dziele pomocy potrzebującym w Afryce. Zapraszamy do kontaktu. Porozmawiajmy – potrzeby są ogromne i każdy z nas może pomóc. Jest bardzo wiele sposobów w jaki można się zaangażować i nieść realną pomoc.

Zapraszamy do kontaktu