• Dane Kontaktowe

Nasza firma zajmuje się nie tylko wykonywaniem profesjonalnych prac wiertniczych, badawczych czy sondowaniem, ale także realizacją projektów poszukiwawczych. Geo Minerals to usługi kierowane do najbardziej wymagających klientów chcących wykonać prace poszukiwawcze na określonym terenie. Ze względu na kompleksowość prowadzonych przez nas realizacji w ramach świadczonych usług wykonujemy zarówno prace z gruntem, ale także dokładnie planujemy harmonogram realizowanych działań oraz wykonujemy profesjonalne raporty.

Geo Minerals – nasze usługi poszukiwawcze i wydobywcze

1. Planowanie prac poszukiwawczych

Na pierwszym etapie dokładnie planujemy zakres prac wraz z klientem. Doprecyzowanie jego potrzeb jest kluczowe dla uzyskania wyników o odpowiednich formatach.

Następnie wspólnie omawiany i uzgadniany zostaje cały harmonogram, zarys projektu i wymaganych etapów oraz raporty wymagane na określonych punktach przerwania. Po zaakceptowaniu przez klienta wszystkich powyższych elementów możemy przejść do kolejnego etapu naszych prac.

2. Wstępna eksploracja powierzchni

Ten zakres usług Geo Minerals rozpoczyna się od badań wcześniej ustalonego z klientem terenu. Analizowane są stare kopalnie lub otwory poszukiwawcze. W ten sposób zdobywamy niezbędne informacje na temat budowy oraz właściwości geologicznych badanej gleby.

Do prac wykorzystujemy szereg metod i profesjonalnych urządzeń takich jak radar penetrujący, tomograf elektrooporowy, badania grawitacyjne oraz sejsmiczne.

Wraz z pomocą laboratoriów oraz jednostek naukowo-badawczych wykonywane są analizy siatki powierzchniowej, wychodni skalnych, rzek lub strumieni, gleb i pokładów żwirowych. Powstałe wyniki odtwarzane są dzięki narzędziom do obrazowania 3D, wyraźnie pokazujące odczyty substratów uzyskane w sposób nieinwazyjny.

3. Wydobycie i rafinacja

Raport i analiza z powyższych działań jasno pozwalają wskazać, czy istnieje możliwość realizacji prac wydobywczych minerału oraz wysokość potencjalnych kosztów i zysków.

Geo Minerals zapewnia profesjonalne usługi ekstrakcji do odzyskiwania próbek zbiorczych i rafinacji próbki ze złoża. Dzięki tak zrealizowanym pracom poszukiwawczym oraz dokładnym raportom i analizom klient otrzymuje kompleksowe informacje dotyczące wielkości złoża lub pola, kosztów wydobycia i rafinacji, tonażu lub beczek. Zapewniamy anonimowość każdego klienta na każdym etapie prowadzonych przez nas prac.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu ze specjalistami Geo Minerals, którzy rozwieją wszelkie wątpliwości i przedstawią ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb.

Masz pytania?